Topsprekers in de ouderenzorg

Hart en vaatziekten, dementie en optimale zorg in laatste levensfase

https://www.nursing.nl/congressen/topsprekers-ouderen-2023/#overditcongres