WCS Wond Congres: ‘Verbinden naar de toekomst’

‘Verbinden naar de toekomst’ staat voor ons voor de uitdagingen waar we ook in de wondzorg voor staan:

  1. De toenemende zorgkloof, veroorzaakt door de stijgende zorgvraag en de achterblijvende arbeidsmarkt.
  2. Duurzaamheid, waarbij we in de wondzorg ook moeten gaan nadenken over substantieel verminderen van afval en inzet van hergebruik.
  3. Passende zorg en/of meer zelfzorg, zonder dat het leidt tot bezuinigen, maar daadwerkelijke veranderingen die de kwaliteit niet of nauwelijks beïnvloeden.
  4. Inzet van mantelzorg of informele zorg, ook in de wondzorg?
  5. Kostenbeheersing, kunnen we het allemaal nog wel betalen?
  6. De vraag stellen of alles nog gedaan of geleverd moet worden. Een ethisch lastige vraag.

Grote uitdagingen dus, ook voor de wondzorg. Dat zal het centrale thema zijn van ons congres.

Het programma zal zich zoals altijd richten op verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling. Het programma is verdeeld over plenaire en parallelsessies waarin ook praktische informatie gegeven wordt over wondbehandelingsmethoden en wondbehandelingsproducten.

Meer info: Programma – WCS