Laser tijdens longchirurgie

Bron: www.okvisie.nl

Laserchirurgie bij longkankeroperaties

Patiënten met uitzaaiingen in de longen van bijvoorbeeld darmkanker, kunnen in aanmerking komen voor chirurgische verwijdering hiervan. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een nieuwe chirurgische lasertechniek. Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland die deze techniek gebruikt heeft bij dit soort longoperaties.

De longchirurgen van het HagaZiekenhuis en prof. Kirschbaum van de Universitatsklinik Marburg passen de nieuwe laserchirurgie toe. “Het grootste voordeel van laserchirurgisch opereren is dat je meer gezond longweefsel kunt sparen”, zegt Thirza Horn, longchirurg. “Soms wel tot 75 procent meer dan bij de klassieke technieken. Doordat er met de laserchirurgie meer weefselsparend en daarmee longfunctiesparend geopereerd wordt, houdt de patiënt meer functionerend longweefsel over na de operatie. Ook treedt er minder bloedverlies op. Mochten er in de toekomst opnieuw uitzaaiingen ontstaan, dan blijft er voldoende longweefsel over om eventueel opnieuw (laser)chirurgie toe te passen. Het belangrijkste blijft dat er altijd zorgvuldig wordt gekeken naar de indicatie en een afweging wordt gemaakt voor het operatief verwijderen van uitzaaiingen in de longen.” De longchirurgen van het HagaZiekenhuis, Thirza Horn, Pieter Jan van Huijstee en Willem-Hans Steup hebben de techniek uit Duitsland ‘afgekeken’ en overgenomen. “Daar wordt deze techniek al vele jaren succesvol toegepast bij patiënten met longmetastasen”, zegt Thirza: “We waren geïnteresseerd of wij, als groot en innovatief longcentrum, deze in Nederland nog niet gebruikte techniek konden toepassen bij onze longpatiënten. Daarom zijn we naar een gespecialiseerd longcentrum in Essen geweest en hebben daar een aantal operaties bijgewoond. In Essen is veel ervaring met de laserchirurgie bij uitgezaaide kanker naar de longen. Daarna hebben wij, in samenwerking met de firma KLS Martin die de laserapparatuur levert, onderzocht of wij deze techniek in ons eigen ziekenhuis konden toepassen. Veilig De techniek goed beheersen vergt training. Daarom hebben wij de nauwe samenwerking met prof. Kirschbaum en KLS Martin opgezocht. Hoewel de risico’s verbonden aan deze ingreep klein zijn, vergelijkbaar met een reguliere ingreep, staat voor ons veiligheid voor de patient voorop. De introductie op onze eigen OK is dan ook voorbereid met een risico-inventarisatie, waar alle betrokkenen aan deelnamen. “De patiënten die wij inmiddels hebben geopereerd, hadden uitzaaiingen in een van de longen”, aldus Thirza. “Prof. Kirschbaum van de Universitätsklinik Marburg heeft ons bij de eerste VATS-laseroperaties begeleid en geïnstrueerd (VATS = video assisted thoracoscopie). Het is een elegante techniek die het sparen van het gezonde longweefsel vergemakkelijkt. De operatie bij deze patiënten is goed gegaan.” Andere toepassingen Thirza is enthousiast over de mogelijkheden van de nieuwe lasertechniek. “Na deze pilot gaan we kijken we of we de methode vaker zullen gebruiken. De laserchirurgie zou mogelijk ook voor andere indicaties binnen de longchirurgie kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij patiënten met een pneumothorax die hiervoor geopereerd moeten worden. Daarnaast kan deze vorm van laser ook gebruikt worden bij andere vakgebieden (bij de KNO en MDL wordt al langer gebruik gemaakt van laser). Voor nu zijn wij er trots op dat we het eerste ziekenhuis in Nederland zijn dat met goede resultaten patiënten heeft geholpen met deze techniek. Wij bedanken de patiënten die de ingreep hebben ondergaan, voor het vertrouwen!”